Choroby zawodowe

Choroby zawodowePracując w zawodach szczególnego ryzyka istniej duże prawdopodobieństwo, że pracownik, który przepracuje jakiś czas w tym zawodzie będzie narażony na choroby zawodowe, która jest przypisana danej profesji .By dana choroba uznana została za zawodową musi znaleźć się na liście chorób zawodowych i lekarz wraz z komisja specjalistów musi uznać, że została ona spowodowana rzeczywiście przez czynnik, który wstępuje w miejscu pracy pacjenta. Czyli można powiedzieć, że aby choroba została uznana za chorobę zawodową musi nastąpić zależność przyczynowo skutkowa pomiędzy pracą, którą wykonuje dana osoba, a jej uszczerbkiem na zdrowiu. Czynniki powodujące różnego rodzaju choroby zawodowe mają wymiar fizyczny, alergiczny, chemiczny czy biologiczny określane są jako narażenie zawodowe. Ważne jest, że w przypadku gdy podaje się analizie czy dany czynnik spowodował chorobę zawodową bierze się pod uwagę takie właściwości jak jego rodzaj, natężenie, długość kontaktu czy mechanizm w jaki dany czynnik oddziałuje. Brany pod uwagę jest również sposób w jaki dany czynniki się szerzy. Wszystko to wpływa na realna ocenę tego czy dane schorzenie czy uszczerbek na zdrowiu może być uznane za chorobę zawodową.

Kto rozpoznaje chorobę zawodową i jaka jest procedura postępowania?

Gdy istnieje podejrzenie, że dane schorzenie pojawiło się w wyniku określonych warunków pracy, następuje procedura mająca na celu potwierdzenie takiego stanu rzeczy. Należy pamiętać, że choroby zawodowe mogą być rozpoznane, u tych osób, które aktualnie pracują w danym zakładzie lub pracowały tam wcześniej. Jednak stosunek pracy musiał ustać przed upływem czasu określonym w stosownym rozporządzeniu. Problematykę tą reguluje kodeks pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z czerwca 2009 roku o chorobach zawodowych. Przypadek, w którym istniej prawdopodobieństwo, że mogło dojść do choroby zawodowej ma obowiązek pracodawca lub lekarz, który w czasie badań kontrolnych nabierze podejrzenia, że ma do czynienia z chorobą zawodową. Podejrzenie to może również zgłosić sam pracownik za pośrednictwem lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza pracowniczego. Informację taką o możliwości wystąpienia u danej osoby chory zawodowej zgłasza się do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do Inspektoratu Sanitarnego właściwego danemu miejscu zamieszkania. Po zgłoszeniu podejrzenia do Inspektora Sanitarnego ma on obowiązek wszcząć postępowanie i wysłać chorego pracownika na komisję orzekającą, gdzie lekarz orzecznik potwierdzi lub zaneguje fakt wystąpienia choroby zawodowej. Inspektor również ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji pracodawcę (o ile to nie on zawiadomił o możliwości wystąpienia choroby zawodowej u danego pracownika) oraz lekarza rodzinnego.
Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej na podstawie przede wszystkim badań lekarskich, jak również dostępnej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji przedstawiającej przebieg zatrudnienia i kontakt z czynnikami ryzyka. Orzeczenie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej W przypadku wydania orzeczenia niezgodnego z wolą pacjenta może on odwołać się do wyższej instancji. Na podjęcie decyzji o odwołaniu pacjent ma czternaście dni i jest to termin wiążący. W każdym mieście są wykazy jednostek zajmujących się orzekaniem w sprawach chorób zawodowych. Zazwyczaj są to poradnie chorób zawodowych, a organami odwoławczymi poradnie chorób medycznych. O szczegółach zainteresowanego pacjenta poinformuje lekarz lub Inspektorat Sanitarny w stosownym piśmie wzywającym danego pracownika na komisję ds. orzekania chorób zawodowych.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Gdy nastąpi stwierdzenie choroby zawodowej pracodawca ma obowiązek współdziałać z lekarzem jak i Inspektorem Sanitarnym oraz w miarę możliwości zminimalizować lub zlikwidować czynniki, które przyczyniły się do powstania schorzenia uznanego za chorobę zawodową jak również umożliwić pracownikowi zrealizowanie zaleceń lekarza.
W danym zakładzie gdzie występują choroby zawodowe pracodawca ma obowiązek prowadzić tzw. rejestry zachorowań, gdzie również powinien umieszczać informacje o podejrzeniach wystąpienia takiej choroby. Ponadto pracodawca ma obowiązek podejmować działania profilaktyczne jak i zapobiegawcze w celu obniżenia do minimum ryzyka pojawienia się zachorowań, które mogą być uznane za choroby zawodowe. Do działań zapobiegawczych należy przede wszystkim poinformowanie pracowników o ryzyku choroby zawodowej jak również kierowanie ich na okresowe specjalistyczne badania lekarskie. Ponadto do obowiązków pracodawcy należy pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową przeniesie do innej pracy, która jednak nie powinna mieć wpływu na wynagrodzenie. Gdy zmiana stanowiska wiąże się ze zmianą wysokości wynagrodzenia zobowiązany jest on wypłacać do 6 miesięcy tzw. zasiłek wyrównawczy. Pracodawca musi również wysłać stosowne raporty o podjętych działaniach do właściwego Inspektora Sanitarnego jak i do Instytutu Medycyny Pracy.

Choroby zawodowe, a świadczenia finansowe

Pacjentom, u których orzeczono choroby zawodowe należą się określone świadczenia finansowe. W zależności od rodzaju schorzenia jak i stopnia uszkodzenia organizmu chory może liczyć na świadczeni długoterminowe, krótkoterminowe lub jednorazowe.
W przypadku świadczeń jednorazowym osobom, które poniosły szkodę na zdrowiu wyniku choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie, którego wysokość jest zależna od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Ponadto osobom, które straciły zdolność do pracy w wyniku choroby zawodowej należy się pokrycie kosztów leczenia jak również zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne. Do świadczeń krótkoterminowych należy przede wszystkim zasiłek chorobowy, który może być wypłacany przez okres pól roku, a następnie świadczenie rehabilitacyjne. W przypadku zasiłków długotrwałych, o których przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS choremu przysługuje renta zarówno z tytułu niezdolności do pracy, jak i renta szkoleniowa. Ta ostatnia jest przyznawana w monecie gdy pracownik musi zmienić pracę na skutek choroby zawodowej i w tym celu musi się przekwalifikować. W niektórych wypadkach gdy osoba jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji wypłacany jest dodatek pielęgnacyjny.
Należy pamiętać, że orzeczenie choroby zawodowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem świadczeń. O uprawnieniach lub ich braku do otrzymania konkretnego świadczenia finansowego decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych po zwołaniu specjalnej Komisji orzekającej.

Popularne frazy dla tego wpisu:

 • Choroby Zawodowe
 • choroba zawodowa
 • choroby-zawodowe-info pl
 • yhs-002
 • Najbardziej popularną chorobą zawodową u pracowników biurowych jest:
 • orzeczenie o chorobie zawodowej inspektorat sanitarny
 • jakie są choroby zawodowe
 • popularne choroby pracowników
 • najbardziej popularna choroba zawodowa pracownikow biurowych jest
 • kto podejmuje decyzję o uznaniu choroby zawodowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Najnowsze komentarze

  Problem z prostatą????

  Zapalenie prostaty może pogorszyć stan twojej prostaty. Nie czekaj!! Zareaguj pierwszy!!

  RSS Zobacz co nowego w RSS

  • Przyczyny chorób zawodowych
   Przyczyny chorób zawodowych w dzisiejszych czasach są bardzo różne. Generalnie przyczyną choroby są warunki pracy w jakich pracownik znajduje się podczas wykonywania swojej pracy. Bezpośrednio za występowanie konkretnej choroby odpowiedzialny jest zazwyczaj jeden lub kilka czynników. Czynnikiem może być miejsce wykonywanej pracy, lub jak w przypadku większości chorób płuc narażenia na wdychanie bardzo szkodliwych choć […]
  • Rodzaje chorób zawodowych
   Rodzaje chorób zawodowych z jakimi stykamy się w obecnym czasie są bardzo zróżnicowane. Część z nich to choroby wewnętrzne i skórne a druga część choroby fizyczne i ruchowe. Różnią się w zależności od wykonywanego zawodu, od tego na jakie czynniki pracownik jest w danej chwili narażony. Choroby wewnętrzne i skórne Do tej pierwszej zaliczamy między […]
  • Choroby zawodowe policjantów
   Praca zawodowa policjantów jest uznawana jako praca w szczególnych warunkach, a choroby zawodowe policjantów uznawane są za jedne z najbardziej szkodliwych i ujemnie wpływających nie tylko na zdrowie fizyczne ale również na stan psychiczny tej grupy zawodowej. Jednak rząd, a w szczególności Ministerstwo Zdrowia, szukając oszczędności znacznie ograniczyło listę chorób zawodowych, które są powodem problemów […]
  • Choroby zawodowe rolników
   Rolnicy, tak jak i inne grupy zawodowe mają grupę chorób, którą określa się jako choroby zawodowe rolników, gdyż to szczególnie ta grupa zawodowa na ten typ schorzeń zapada najczęściej. Jak wynika z analiz prowadzonych przez KRUS, pomimo zastosowania środków na profilaktykę, z roku na rok co raz więcej rolników zapada na schorzenia, które traktowane są […]
  • Choroby zawodowe górników
   Górnik to bardzo trudny i niebezpieczny zawód, który wymaga hartu ducha, odwagi i wytrzymałości zarówno fizycznej jak i psychicznej. Osoba pracująca na tym stanowisko, pracuje w bardzo trudnych i jest narażona na wiele szkodliwych czynników i wiele zagrożeń. Nic więc dziwnego, że choroby zawodowe górników są bardzo powszechne i pomimo wielu nakładów na bezpieczeństwo i […]
  • Choroby zawodowe kucharzy
   Kucharz to zawód, który może tylko powierzchownie wydawać się miły i przyjemny w rzeczywistości jest to bardzo trudna praca, a choroby zawodowe kucharzy również nie omijają. Przyrządzanie posiłków bardzo często dla ogromnej liczby osób wiąże się nie tylko z pracą nie raz w trudnych warunkach w jednej pozycji ciała, która jest pozycją stojącą, ale również […]
  • Choroby zawodowe pracowników biurowych
   Praca w biurze tylko z pozoru jest łatwa i przyjemna. W rzeczywistości choroby zawodowe pracowników biurowych są jednymi z najczęstszych chorób zawodowych pojawiających się w wykazach odpowiednich służb medycyny pracy. Dzieje się tak ponieważ tak jak jeszcze kilkanaście lat temu największa ilość osób pracowała w hutach czy kopalniach lub innych zakładach przemysłowych, dzisiaj znaczna cześć […]
  • Choroby zawodowe kierowców
   Zawód kierowca to bardzo trudna i nużąca praca, która wymaga od człowieka, który go wykonuje wielogodzinnej pracy w stresie w z koniecznością nieustannej maksymalnej koncentracji. Nic więc dziwnego, że choroby zawodowe kierowców są bardzo popularne i częste i stają się powodem zmartwień i przerw w pracy. Tym co powoduje liczne choroby zawodowe w tej grupie […]
  • Choroby zawodowe nauczycieli
   Zawód nauczyciela to bardzo odpowiedzialny i wymagający zawód. Zawód, który oprócz satysfakcji przynosi również wiele zagrożeń. Nie ma wątpliwości, że choroby zawodowe nauczycieli są częstym problemem, z którym pedagodzy muszą się mierzyć w swojej codziennej pracy. Choć wprowadzono profilaktykę, która ma na celu eliminowanie chorób zawodowych u nauczycieli, to problem nadal pozostał. W profilaktyce skupiono […]